lịch lò xo 7 tờ PN 58

38,000 20,000

Lộc Phát Bốn Mùa

  •  quy cách : lịch 7 tờ lò xo
  • in 6 màu giấy couche 210 gsm
  • thành phẩm 100 cuốn